ЦЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 

Подготовка на терена – почистване от плевели и отпадъци, обработка и торене на почвата и третиране с хербициди при необходимост – 2,50 – 5 лв./m2

Доставка на хумусна почва и разстилане30-60 лв./m3

Затревяване с тревна смеска – включва фино заравняване на терена, избор на подходяща тревна смеска, засяване, зариване и валиране на семената, поливане (при осигурени условия) и първо косене на терена, подсяване при необходимост – 4,50-6 лв./m2

Полагане на тревни чимове – цената включва: материали – тревен чим и торове, фино заравняване на терена, избор на подходящ тревен чим, доставка, полагане, валиране и поливане при осигурени условия – 15-24 лв./m2

Засаждане на декоративни дървета и храсти – 30% от стойността на растителността – включва се транспорт на растенията до обекта и засаждане;

Засаждане на едроразмерни дървета – по договаряне;

Засаждане на жив плет – 1-2,50 лв./л.м.

Аранжиране и засаждане на сезонни и многогодишни цветя10 -12 лв./m2

Изграждане на декоративни водни площи и ефекти50 лв./m2 без включени материали

Полагане на декоративни настилки и плочопътеки20 лв./m2 без включени материали

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ С ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ:

Изграждане на скални кътове и алпинеуми – подготовка на терена, избор на материали – камъни и декоративна растителност, аранжиране, засаждане, торене, поливане при осигурени условия

Изграждане на поливни системи – при сключен договор за изпълнение, проектът е безплатен

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС И ВАЖАТ ЗА РАЙОНА НА ГР. ПЛОВДИВ.

 

ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА

ПаркЛайф ООД поема следните отговорности и гаранции за изградените зелени площи:

  • Гаранция от 1 година за растителност и тревна площ, при сключен договор за поддръжка и налична работеща поливна система;
  • Гаранция от 2 години за частите на изградена от нас поливна система.

Comments are closed