ЦЕНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 

Цената за проектиране на зелени площи е базирана на  Наредба №1 за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и включва изготвяне на проектна документация по част Паркоустройство и благоустройство, като проектите се изработват двуфазно или трифазно, в зависимост от сложността на обекта и изискванията на инвеститора.

Проектната документация включва:

 • Идеен проект
 • Дендрологичен проект
 • Трасировъчен проект
 • Посадъчен план
 • Количествена сметка
 • Обяснителна записка

Цена: за площ до 3 дка – 2,50 лв./m2; за площ над 3 дка – по договаряне

В цената се включват: проектиране, отпечатване, сгъване и оформяне в папка, след одобрение от инвеститора.

 

Допълнителни проекти, които изготвяме по договаряне:

 • Вертикална планировка
 • Проект за поливна система
 • Интериорно озеленяване
 • Водни площи
 • Алпинеуми и скални кътове
 • Детайли на декоративни настилки
 • Паркова мебел
 • Визуализации, скици, колажи

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Comments are closed