Няколко ключа към изграждането на здрава тревна площ

Съобразете височината на косене! Оптималната височина за видовете треви, използвани в повечето стандартни тревни смески, е около 5-7 cm. Прекалено ниското косене принуждава тревите да изразходват твърде много енергия за възстановяване и логично ги отслабва. По-високата трева, от друга страна означава по-дълбока коренова система и по-добра устойчивост на екстремни температури…

Прочетете повече…