Скални кътове и алпинеуми – видове и тяхното вписване в градината

Скалата е привлекателен естествен елемент, който би могъл да намери мястото си във всяка градина като чудесно допълнение на растителността. Изграждането на скални кътове и алпинеуми е подходящо както ако теренът на имота е разнообразен и искаме да използваме това, така и когато разполагаме с равно и по-скоро монотонно пространство и търсим…

Прочетете повече…