Проектиране

TABLO 8_Flowerz

Етапите, през които би могло да преминава проектирането на една зелена площ, варират в зависимост от типа обект и необходимостта от детайлно разработване на даден аспект. В най-пълната си разработка проектът за озеленяване се състои от три фази:

  • Идеен проект – след като са направени необходимите проучвания за даденостите на обекта (големина, граници, климатични и почвени условия, съществуваща растителност), се изготвя проект за бъдещата визия на зелената площ, като за допълнителна яснота могат да се прибавят и 3D визуализации, скици и колажи;
  • Технически проект – на база изготвения идеен проект, в тази фаза се добавят дендрологичен проект, оказващ точното местоположение, вид и брой на всички дървета и храсти, също така количествено-стойностна сметка и, ако е необходимо, трасировъчен чертеж;
  • Работен проект – в този етап от проектирането се включват детайлните разработки за декоративни настилки, водни площи и ефекти, паркова мебел и др.

Нашите цени за проектиране на зелени площи можете да откриете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.